voor wie

Voor wie

Gemeenten

Voor consulenten binnen het sociaal domein is het soms wenselijk om te sparren met een juridisch specialist. Denk bijvoorbeeld aan de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers met meervoudige problematiek, het oplossen van schulden en begeleiding van vergunninghouders. Wat is er juridisch (on)mogelijk en op welke manier moeten zaken geregeld worden;

RechtIn Twente denkt met u mee.

Maatschappelijke organisaties

Voor maatschappelijke organisaties is het aantal wetten, regelingen, voorzieningen en (overheids)instellingen waar ze mee te maken krijgen groot. Meervoudige problematieken vragen ook nog eens om inzicht te hebben in deze verschillende regels, voorzieningen en meer. Wilt u het overzicht houden en voorkomen dat u verstrikt raakt?

RechtIn Twente biedt inzicht, overzicht en advies.

Werkgevers

Voor u als werkgever is het soms wenselijk om bijgestaan te worden door een juridisch specialist. Denk bijvoorbeeld aan disfunctioneren of wangedrag op de werkvloer, ontslag of ziekmelding werknemer. Of u wilt hulp bij het controleren van overeenkomsten en andere juridische kwesties. Voor veel ondernemingen is het niet rendabel om een eigen juridisch adviseur aan te nemen.

Met de flexibele inzet van RechtIn Twente krijgt u wel de ondersteuning die u nodig heeft.

Werknemers

Er zijn veel situaties waarin het fijn is om bijgestaan te worden door een jurist. Misschien doet de werkgever een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst en ontvangt u een vaststellingsovereenkomst (vso). Of u krijgt te maken met het UWV in verband met een uitkering. Wilt u weten wat uw rechten zijn en dat u krijgt waar u recht op heeft?

RechtIn Twente staat u graag bij met advies tegen een betaalbaar tarief.