Werkterrein

Werkterrein

Sociaal domein

Iedere gemeente heeft verantwoordelijkheden in de ondersteuning aan hun inwoners op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. De gemeente heeft ook sociale partners die hierin actief zijn. In de praktijk zien we dat kwetsbare burgers vaak meerdere problemen hebben en met veel afzonderlijke wetten te maken hebben. Dit maakt het voor ambtenaren, hulpverleners en vrijwilligers lastig om hun weg te vinden in het doolhof van juridische regels.

RechtIn Twente ondersteunt en zoekt graag samen met u naar een duurzame oplossing zodat de leefsituatie en sociale participatie van burgers verbeteren.

Sociaal zekerheidsrecht

Wie in Nederland door bepaalde omstandigheden in de financiële problemen komt, kan terugvallen op het sociale zekerheidsstelsel. Een werknemer (mensen in loondienst) kunnen bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte een beroep doen op een uitkering van het UWV.

Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van uitkeringen? Bijvoorbeeld bij een uitkering in verband met ziekte (ZW), werkloosheid (WW) en langdurige arbeidsongeschiktheid (WIA)?

RechtIn Twente voorziet u van advies en helpt bij bezwaarschriften.

Arbeidsrecht

De relatie tussen werkgevers en werknemers is vaak goed. Toch ontstaan er in werksituaties regelmatig vragen die betrekking hebben tot de relatie tussen werkgever en werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidscontract, ontslag, arbeidsconflict, vaststellingsovereenkomst, ziekte en re-integratie. Voor de werkgever en werknemer zijn dit belangrijke onderwerpen.
Wilt u geïnformeerd worden over de rechten en plichten die u als werknemer of werkgever heeft?

RechtIn Twente staat u graag bij.